THỰC HIỆN PHÁP LUẬT, CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH
Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11
28/10/2021 12:00:00

Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11

Với mục đích hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11 (Ngày Pháp luật); đưa việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trở thành hoạt động thường xuyên, phát huy tính tích cực, tự giác, vai trò gương mẫu, tiên phong học tập, tìm hiểu pháp luật; đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, thi hành pháp luật, tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn; ngày 25/10/2021, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 104/KH-UBND tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11) năm 2021 trên địa bàn huyện.

Điểm nhấn trong các nội dung hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2021 đó là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia Cuộc thi pháp luật trực tuyến do Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã tổ chức phát động trên Cổng thông tin điện tử phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh. Cuộc thi được tổ chức làm 02 đợt (đợt 1 từ ngày 01/7/2021 đến ngày 31/7/2021; đợt 2 từ ngày 15/9 đến ngày 14/10/2021).

Ngoài ra, tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật, giáo dục ý thức và lợi ích của việc tuân thủ, chấp hành pháp luật gắn với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tuân thủ kỷ cương, kỷ luật công vụ; xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng, khen thưởng, tôn vinh gương người tốt, việc tốt, điển hình trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; phê phán, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao ý thức trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật và chấp hành pháp luật. Quán triệt, truyền thông, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới, các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành, những vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực như: phòng, chống tham nhũng; cải cách hành chính; bảo vệ môi trường; đất đai; xử lý vi phạm hành chính; quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp. Thông tin về hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; cải cách tư pháp, cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động đầu tư kinh doanh; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm pháp luật, sách nhiễu người dân và doanh nghiệp, thực hiện nghiêm quy định pháp luật phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật được tổ chức thường xuyên, liên tục đến hết năm 2021, trong đó tập trung cao điểm vào tháng 10, tháng 11/2021 và thực hiện thông qua các hình thức như:

- Hội nghị, khẩu hiệu, bảng hiệu tuyên truyền, qua hoạt động chính trị, chuyên môn phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.

- Tổ chức và tham gia các Lớp tập huấn, bồi dưỡng bằng các hình thức phù hợp để nâng cao năng lực xây dựng, thi hành thể chế, chính sách cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; lồng ghép trong triển khai hoạt động xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật; xây dựng, phát hiện, nhân rộng mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả.

-Tăng cường thời lượng, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, ảnh, các thông điệp ngắn và các hình thức phù hợp khác về Ngày Pháp luật, về Hiến pháp, pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng thông tin điện tử, hệ thống loa truyền thanh cơ sở, qua mạng viễn thông, mạng xã hội.

- Tham gia các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, các chương trình đối thoại chính sách trực tiếp giữa cơ quan nhà nước với công dân và học sinh trong các trường học trên địa bàn; tăng cường các hoạt động tư vấn pháp luật, hòa giải ở cơ sở; lồng ghép hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao bằng các hình thức phù hợp.

Kế hoạch cũng đưa ra các khẩu hiệu tuyên truyền như: Chủ động tìm hiểu, gương mẫu tuân thủ, thực thi pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam cán bộ, công chức, viên chức tích cực tham gia hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật; sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam; tăng cường truyền thông chính sách pháp luật để tạo đồng thuận trong xã hội và nâng cao hiểu biết, nhận thức, ý thức tôn trọng, thực hiện pháp luật của Nhân dân; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật của người dân, doanh nghiệp, góp phần kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19 và phát triển kinh tế xã hội và tích cực cải cách hành chính, giảm thiểu chi phí tuân thủ pháp luật, góp phần giải phóng nguồn lực, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp để các cơ quan, đơn vị, địa phương lựa chọn làm khẩu hiệu tuyên truyền Ngày Pháp luật năm 2021.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 1 đã giải quyết:
100.0%
Số hồ sơ xử lý: 52
Trước & đúng hạn: 52
Trễ hạn: 0
Chi tiết
( Cập nhật lúc:11/01/2022 19:43:07)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CẨM HƯNG - HUYỆN CẨM GIÀNG - TỈNH HẢI DƯƠNG

Cơ quan chủ quản: UBND xã Cẩm Hưng

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Thế Bằng - Phó Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: Quốc lộ 38, Thông Đông Đồng, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203789478

Email: uybannhandanxacamhung2021@gmail.com

Đăng nhập

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 8
Tất cả: 7,801