CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Giao chỉ tiêu tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4
08/11/2021 08:43:41

Giao chỉ tiêu tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4

Ngày 26.10, UBND tỉnh Hải Dương ban hành quyết định về việc giao chỉ tiêu hồ sơ tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 cho các sở, ban, ngành, địa phương năm 2021.

Tỷ lệ giao được tính trong tổng số hồ sơ của các thủ tục hành chính được Chủ tịch UBND tỉnh công bố thực hiện trực tuyến mức độ 3 và 4.

Cụ thể trong năm 2021, các Sở Thông tin và Truyền thông, Công thương, Y tế, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư phải đạt tối thiểu từ 30% số hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4. Các sở, ngành gồm: Văn phòng UBND tỉnh, Tài chính, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, Tư pháp, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động, Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ban Quản lý các khu công nghiệp đạt tối thiểu từ 25% số hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4.

UBND TP Hải Dương, Chí Linh và thị xã Kinh Môn đạt tối thiểu từ 25% số hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4. UBND các huyện còn lại đạt tối thiểu từ 20%. UBND các xã, phường thuộc TP Hải Dương, TP Chí Linh và thị xã Kinh Môn đạt tối thiểu từ 15% số hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4. UBND các xã, thị trấn thuộc các huyện đạt tối thiểu từ 10% số hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4.

Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 đã được công bố và cung cấp trên Cổng dịch vụ công của tỉnh (http://dichvucong.haiduong.gov.vn). Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến được tính từ ngày1.1.2021-31.12.2021.

Theo baohaiduong.vn
Công văn chỉ đạo của UBND huyện Cẩm Giàng:Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 1 đã giải quyết:
100.0%
Số hồ sơ xử lý: 52
Trước & đúng hạn: 52
Trễ hạn: 0
Chi tiết
( Cập nhật lúc:11/01/2022 19:43:07)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CẨM HƯNG - HUYỆN CẨM GIÀNG - TỈNH HẢI DƯƠNG

Cơ quan chủ quản: UBND xã Cẩm Hưng

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Thế Bằng - Phó Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: Quốc lộ 38, Thông Đông Đồng, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203789478

Email: uybannhandanxacamhung2021@gmail.com

Đăng nhập

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 9
Tất cả: 7,802